Gumárenské chemikálie

Zajišťujeme pro naše zákazníky širokou škálu gumárenských surovin, jak pro výrobu směsí, tak i pro jejich následné zpracování. Suroviny jsme schopni dodávat v různých provedeních podle požadavků zákazníka. Současně také nabízíme gumárenské směsi.

Poskytujeme technickou pomoc při řešení problémů vznikajících v průběhu vývoje výrobku a jeho následné výrobě.

Aktivátory vulkanizace

Produkt

Popis

VÝROBCE

MgO

vysoce čisté MgO s nízkým obsahem nečistot

ZnO o různé čistotě a aktivní ZnO

ZnO

ZnO o různé čistotě

Zpracovatelské prostředky

Produkt

Popis

VÝROBCE

maziva, dispergační prostředky, mastné kyseliny

vnitřní mazivo, dispergační prostředek pro HNBR, XNBR, ECO

promotory zlepšující tokové vlastnosti

oxidy kovů

peptizátor, mastikace kaučuků, deriváty DBD

homogenizátory, látky zvyšující lepivost

homogenizátory, látky zvyšující lepivost

směs solí mastných kyselin pro EPDM

Maziva

Produkt

Popis

VÝROBCE

PEG

polyethylenglykol 1500, 2000, 4000, 6000, 8000

Urychlovače

Produkt

Popis

VÝROBCE

ZBEC, ZDEC, ZDBC, ZDMC, TDEC, TBzTD

CBS, DCBS, DPG, TBBS, MBTS

DZ/EG-C, CZ/EG-C, DM/C

Separační prostředky

Produkt

Popis

VÝROBCE

separační prostředky na vodní bázi pro formy, trny a směsi

Vosky, antidegradanty

Produkt

Popis

VÝROBCE

nebarvicí antiozonant

TMQ barvicí antioxidant

MMBI nebarvicí antioxidant

ZMMBI nebarvicí antioxidant

nebarvicí antioxidant

oleamid pro zvýšení lepivosti

vosky zvyšující ochranu proti ozonu

antioxidanty 6PPD, TMQ, PVI

antidegradant

antidegradant

Pryskyřice

Produkt

Popis

VÝROBCE

C5 pryskyřice hydrogenovaná

C9 pryskyřice tmavě zabarvená

C9 pryskyřice světle zabarvená

Retardéry hoření

Produkt

Popis

VÝROBCE

ZB

boritan zinečnatý

ATH

oxid hlinitý

MGH

hydroxid hořečnatý

APP

polyfosforečnan amonný

ATH modifikovaný vinylsilan

Nadouvadla

Produkt

Popis

VÝROBCE

nadouvadla a lehčená plniva

GENITRON ®

nadouvadla

DBH

Silikonové kaučuky

Produkt

Popis

VÝROBCE

pevné silikony

speciální pevné silikony

tekuté silikony

ELASTOSIL ® A;E;N

silikony používané jako lepidlo na již zvulkanizované výrobky

ELASTOSIL ®

silikony pro textilní aplikace

silikony pro medicinální aplikace

speciální silikony pro přenos a distribuci elektrické energie

Aditiva pro silikonové kaučuky

Produkt

Popis

VÝROBCE

stabilizátory zvyšující teplotní odolnost

stabilizátory zvyšující odolnost proti oleji

stabilizátory pro zvýšení nehořlavosti

síťovadla pro silikonové kaučuky

separační prostředky pro silikony

primer: 790, 3241,3242, 3243, 3244, 3246

Silikonové & speciální směsi

Produkt

Popis

VÝROBCE

silikonové směsi

směsi na bázi NR, SBR, EPDM, NBR, HNBR AU, EU, FKM, CSM, CR

Kaučuky

Produkt

Popis

VÝROBCE

kaučuky na bázi NBR; SBR

SBR

speciální typy SBR

Regenerovaná pryž

Produkt

Popis

VÝROBCE

NA BÁZI NR

whole tire, NTR-703, HTR-704

ERP

NA BÁZI BR, EPDM, CIIR

ERP-501, EPR-702, HBR-701

ERP

Polyuretanová pojiva, katalyzátory

Produkt

Popis

VÝROBCE

POLY AROMATIC

aromatické PU pojivo

POLY ALIPHATIC

alifatické PU pojivo

CATALYST AROMATIC

katalyzátor pro aromatické PU pojivo

CATALYST ALIPHATIC

katalyzátor pro alifatické PU pojivo

Barvicí pasty a pigmenty

Produkt

Popis

VÝROBCE

značicí barvičky pro pneumatiky

barevné pasty pro pevné silikonové kaučuky

barevné pasty pro tekuté silikonové kaučuky

fotoluminiscenční pigmenty

ZnS

fotoluminiscenční pigmenty dopované mědí

Ke stažení