BM RESINBLEND 5-100H

BM RESINBLEND 5-100H patří mezi změkčovadla, která zvyšují lepivost nevulkanizované směsi. Jedná se buď o zvětšení lepivosti směsi při konfekci nebo o zlepšení adheze ke kordům. Ve větších koncentracích (několik dsk) působí podobně jako kapalná změkčovadla. Především zmenšují tvrdost a modul pryže. Jedná se o hydrogenovanou pryskyřici na bázi alifatických uhlovodíků.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Světle zbarvená pryskyřice vhodná do světlých směsí
  • Bod měknutí 95- 105 °C

Aplikace a použití

BM RESINBLEND 5-100H je hydrogenovaná pryskyřice na bázi alifatických uhlovodíků. Tato pryskyřice je speciálně navržena jako látka zlepšující lepivost v tavných lepidlech na bázi kopolymerů EVA a blokových kopolymerů SIS vyžadujících vynikající stálost barev při stárnutí. Je široce používán v tavných lepidlech a PSA, knihařství, balicích páskách a sanitárních lepidlech.

Zpracování

Resinblend 5-100H se do gumárenské směsi přimíchává při přípravě na dvouválci či v hnětiči.

Balení a skladování

25 kg pytel nebo 400 kg pytel.

Skladujte v uzavřených a suchých prostorách chráněných před expozicí těkavým látkám. Skladovatelnost 1 rok při dodržení skladovacích podmínek.