Úprava a čištění vody

Patříme mezi významné distributory produktů v oblasti úpravy a čištění vod. Nabízíme široké spektrum materiálů například pro demineralizaci, změkčování, reverzní osmózu, odstraňování těžkých kovů a sorpci polutantů. V problematice komunálních a průmyslových odpadních vod je to zejména odvodňování a zahušťování kalů. Ke všem nabízeným přípravkům poskytujeme kompletní technicko–aplikační servis a poradenství. 

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem, jsme osvědčeným partnerem v této oblasti.

Sorpce a iontová výměna

Produkt

Popis

VÝROBCE

KSH ®

filtrační trysky a příslušenství

KSH

hydratovaný oxid železitý – sorpce arsenu nebo jiných oxoaniontů

sorpce těžkých kovů a další speciální účely

Membránové procesy a filtrace

Produkt

Popis

VÝROBCE

membránové moduly pro reverzní osmózu TORAY

membránové moduly pro reverzní osmózu TORAY

membránové moduly pro ultrafiltraci TORAY

membránové bioreaktory TORAY

SUEZ CARTRIDGE FILTERS

filtrační vložky SUEZ

Polyflokulanty

Produkt

Popis

VÝROBCE

polymerní flokulanty rozpustné ve vodě

BRIGHTFLOC ®

polymerní flokulanty rozpustné ve vodě

Odpěňovače

Produkt

Popis

VÝROBCE

potlačení tvorby pěny při čištění odpadních vod a v dalších průmyslových procesech

BRIGHTFOAM ®

potlačení tvorby pěny při čištění odpadních vod a v dalších průmyslových procesech

Chemická předúprava a koagulace

Produkt

Popis

VÝROBCE

organické srážecí činidlo – zachytávání těžkých kovů

METALSORB ™

organické srážecí činidlo – zachytávání těžkých kovů

SNF

PRAESTOL ™

organická srážecí činidla – koagulace, rozrážení emulzí

BRIGHTFLOC ®

organická srážecí činidla – koagulace, rozrážení emulzí

Technicko-aplikační servis

Produkt

Popis

VÝROBCE

IONEXY, REVERZNÍ OSMÓZA

poradenství, analýzy ionexů, výpočty ionexových stanic a stanic reverzní osmózy

POLYFLOKULANTY, ODPĚŇOVAČE

laboratorní a provozní zkoušky, výpočty dávkování, návrh aplikačních postupů, výběr produktů v oblasti čištění odpadních vod a předúpravy vody

Ke stažení