Toray MBR

MBR je technologie kombinující proces biologického čištění a filtrace. Biologicky rozložitelné znečišťující látky jsou odstraňovány pomocí mikroorganizmů. Následně je aktivovaný kal separován od vyčištěné vody pomocí TORAY PVDF Flatsheet membrány.   

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Pokročilá polymerní technologie
  • Vynikající integrita, životnost a propustnost
  • Zachycení částic o velikosti cca > 0,08 µm

Aplikace a použití

  • Reverzní osmóza