Aktivní uhlí

Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík. Jedná se o soubor grafitových destiček, jejichž vzájemná vzdálenost tvoří vnitřní povrch – póry.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Velký vnitřní povrch (400–1500 m2/g)
 • černého uhlí, dřeva nebo kokosových skořápek
 • Prášková, granulovaná, extrudovaná, tkaninová
 • Zlepšování organoleptických vlastností
 • Snižování koncentrace organických látek
 • Odstraňování pesticidů
 • Snižování koncentrace chlóraminů
 • Dechlorace

Aplikace a použití

 • Energetika – odstraňování rtuti a dioxinů ze spalovacích zařízení (komunální a nebezpečný odpad, TAP, uhlí, biomasa, čistírenské kaly), odstraňování siloxanů (čištění bioplynu), odstraňování organických látek, odstraňování chlóru
 • Úprava komunálních vod
  • Úprava pitných vod – zlepšování organoleptických vlastností, odstraňování organických látek včetně pesticidů a mikrocystinů, odstraňování vedlejších produktů dezinfekce, odstraňování chlórovaných uhlovodíků, odstraňování chlóru, chlórdioxidu, ozónu
  • Úprava odpadních vod – odstraňování organických látek, odstraňování chlórovaných uhlovodíků
 • Farmaceutický průmysl – čištění/odbarvování kyseliny citronové, glycerinu
 • Chemický průmysl – čištění/odbarvování kyseliny citronové, glycerinu, odstraňování organických látek, odstraňování chlórovaných uhlovodíků, odstraňování chlóru, chlórdioxidu, ozónu