Toray UF

UF membrány od TORAY, v minulosti nabízené pod značkou TORAYFIL® , jsou membránové moduly pro ultrafiltraci.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Pokročilá polymerní technologie
  • Vynikající integrita, životnost a propustnost
  • Zachycení částic o velikosti cca 100–3 nm a molekulární hmotnosti 103–105 Da
  • Požadovaný tlakový rozdíl 5–10 Bar
  • Zachycení virů, bílkovin, polysacharidů nebo koloidních částic

Aplikace a použití

  • Energetika – předúprava vody před vstupem na reverzní osmózuFarmaceutický průmysl – čištění proteinů
  • Výroba potravin a nápojů – koncentrace mléka, výroba sýra, získávání bílkovin nebo škrobu, příprava ovocných džusů aj.
  • Úprava komunálních vod – výroba pitné vody