TMT 15 ®

TMT 15 je efektivní prostředek pro zachytávání těžkých kovů z odpadních vod a kouřových plynů. Použitím tohoto produktu se osvědčilo v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích.

Díky TMT 15 je koncentrace těžkých kovů velmi často snížena hluboko pod koncentraci povolenou příslušnými předpisy.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • V kapalné formě, bezbarvá až světle žlutá kapalina
 • Prakticky netoxický
 • Není řazen mezi nebezpečné látky
 • Snadno sráží: měď, kadmium, rtuť, stříbro, olovo, nikl
 • Nepůsobí na trojmocné kovy: železo, hliník, chrom
 • Nezapáchá
 • Nepůsobí sirníková ložiska

Aplikace a použití

Produkt TMT 15 se používá pro čištění odpadních vod a kouřových plynů v mnoha průmyslových odvětvích:

 • Kovozpracující průmysl
 • Elektronický průmysl
 • Galvanovny
 • Automobilový průmysl
 • Chemický průmysl
 • Fotolaboratoře
 • Elektrárny
 • Spalovny odpadů