Praestol TM

Polyflokulanty značky Praestol jsou ve vodě rozpustné polymery. Tyto chemické látky dokáží shlukovat i ty nejjemnější částice obsažené v kapalině, čímž dojde k vytvoření shluků částic, které se lépe dělí od kapaliny. Hlavním účinným článkem produktu je většinou akrylamid a jeho deriváty.

Díky širokému portfoliu produktů účinkují a pomáhají s čištěním odpadních vod v mnoha odvětvích napříč většinou průmyslů.

Základní vlastnosti a charakteristiky

Rozdělení dle druhu a obsahu náboje na:

 • Katioaktivní
 • Anionaktivní
 • Neionogenní
 • Ve formě prášku – bílý až nažloutlý prášek
 • Ve formě emulze – čirý nebo mléčný roztok
 • Citlivé na kontakt s vlhkostí
 • Certifikace pro styk s pitnou vodou (speciální produkty)
 • Není veden jako nebezpečná látka

Aplikace a použití

Flokulanty značky Praestol se používají pro čištění odpadních vod v mnoha průmyslových odvětvích:

 • Komunální odpadní vody – odvodnění a zahuštění kalu
 • Úprava pitné vody – produkty splňující požadavky pro styk s pitnou vodou
 • Farmaceutická výroba – čištění odpadních vod z výroby léčiv a farmacie
 • Potravinářský průmysl – úprava vody pro použití při výrobě potravin
 • Chemický průmysl – čištění odpadních vod (separace pevných látek z chemických výrob)
 • Těžební průmysl – čištění oplachových vod (separace pevných látek z kapalin)
 • Automobilový průmysl – použití v sedimentačních nádržích, čiření vod
 • Papírenský průmysl – čiření a recyklace vod