Bayoxide ®

BAYOXIDE je α – hydratovaný oxid železitý, který byl speciálně vyvinut zejména pro odstraňování arsenu a fosfátu.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Vysoká absorpční kapacita
  • Vysoká odolnost proti oděru
  • Velký povrch (300 m2/g)
  • Dlouhá životnost
  • Dodáváno v suchém stavu

Aplikace a použití

  • Úprava komunálních vod – čištění odpadních vod, odstraňování arsenu, antimonu, selenu, mědi a olova
  • Hornictví a metalurgie – čištění vody z hornické činnosti, procesní vody a dalších proudů (např. galvanický průmysl), odstraňování arsenu, antimonu, selenu, mědi a olova
  • Úprava povrchové vody – odstraňování fosfátu z rybníků, jezer, tůní apod.
  • Akvaristika – odstraňování fosfátu, oxidu křemičitého z akvárií