Lewatit ®

Ionexy jsou makromolekulární sloučeniny nerozpustné ve vodě. Jejich základ je tvořen trojrozměrným skeletem, na kterém jsou pevně zabudovány funkční skupiny. Ionexy přitahují určitý ion z roztoku a místo něho uvolňují ekvivalentní množství jiného iontu stejného náboje. Funkční skupiny mohou nést záporný nebo kladný náboj. Podle toho rozeznáváme měniče kationtů (katexy) a opačně nabité měniče aniontů (anexy).

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Standardní a monosferické ionexy
 • Gelové a makroporézní ionexy
 • Vynikající mechanická, chemická a teplotní odolnost
 • Vysoká kapacita a nízká spotřeba regenerátu
 • Vysoký průtok při regeneraci a v pracovním cyklu
 • Nízká spotřeba prací vody
 • Téměř lineární tlaková ztráta umožňující design s větší výškou ionexového lože
 • Vynikající separovatelnost ve směsných filtrech zajišťující účinnou regeneraci a nízké průniky

Aplikace a použití

 • Energetika – úprava přídavné vody, kondenzátu, chladící vody změkčením nebo demineralizací
 • Polovodičový a fotovoltaický průmysl – úprava pro ultra čistou vodu např. pro výrobu substrátových disků nebo mikročipů
 • Úprava komunálních vod – výroba pitné vody, čištění odpadních vod, likvidace odpadu
 • Biotechnologie a farmacie – zachycování a čištění látek z organické hmoty
 • Chemický a petrochemický průmysl – změkčování nebo demineralizace procesní vody
 • Hornictví a metalurgie – extrakce kovů, čištění a recyklace
 • Domácnosti – změkčování pitné vody
 • Výroba potravin a nápojů – rafinace v cukrovarnictví, škrobárenský průmysl, výroba džusů, želatin, syrovátek, vína, pektinu
 • Papírnictví + buničina – změkčování a demineralizace procesní vody, přídavné vody, kondenzátu