CSM ® RO

CSM RO membrány od TORAY jsou membránové moduly pro reverzní osmózu.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • 4″ a 8″ elementy
  • Výborná selektivita a permeabilita
  • Dlouhá životnost
  • Zachycení rozpuštěných solí a nízkomolekulárních složek
  • Minimalizace spotřeby chemikálií a vypouštěných rozpuštěných látek v odpadních vodách

Aplikace a použití

  • Energetika – úprava přídavné vody (demineralizace), recyklace odpadních vod
  • Polovodičový a fotovoltaický průmysl – úprava vody na ultra čistou vodu např. pro výrobu substrátových disků nebo mikročipů)
  • Výroba potravin a nápojů – výroba džusů, želatin, syrovátek, vína, aj.
  • Úprava komunálních vod – sanace podzemních vod, výroba pitné vody, čištění odpadních vod
  • Chemický a petrochemický průmysl – demineralizace procesní vody, recyklace odpadních vod