ELASTOSIL ® AUX

Síťovadla ELASTOSIL ® AUX CROSSLINKERS se dělí na 2 základní skupiny – pro vulkanizaci peroxidem a vulkanizaci platinou. Jejich použití se dále řídí způsobem výroby finálních výrobků.

Základní vlastnosti a charakteristiky

Platinová síťovadla

 • Při zpracování nevzniká žádný zápach ani aroma (možný kontakt s potravinami)
 • Při zpracování se neuvolňují žádné těkavé vedlejší produkty peroxidu
 • Rychlá vulkanizace = krátký čas cyklu

Peroxidová síťovadla

 • Obsahují organické peroxidy
 • Nízká citlivost na katalytické jedy
 • Dlouhá životnost

Aplikace a použití

Aplikace a použítí síťovadel ELASTOSIL ® AUX je odvislé od typu používaného silikonového kaučuku a způsoby výroby finalních výrobků.

Síťovadla pro vulkanizaci peroxidem

 • ELASTOSIL ® AUX Crosslinker E
  Pro vulkanizaci za nízkého tlaku, zejména extruze hadic a profilů
 • ELASTOSIL ® AUX Crosslinker C1
  Pro vulkanizaci lisovaných dílů tlakovým lisováním o Ve fromě prášku
 • ELASTOSIL ® AUX Crosslinker C6
  Pro vulkanizaci lisovaných dílů tlakovým lisováním, snadno přidatelný do kaučuku na míchacích válcích
  Ve formě pasty

Síťovadla pro vulkanizaci platinou

 • ELASTOSIL ® AUX Batch PT1
  Pro vulkanizaci ELASTOSIL ® R plus extruzí
 • ELASTOSIL ® AUX Batch PT2
  Pro vulkanizaci ELASTOSIL ® R plus lisováním
 • SILPURAN ® Curing Agent X
  Pro vulkanizaci SILPURAN ® extruzí
 • SILPURAN ® Curing Agent M
  Pro vulkanizaci SILPURAN ® lisováním

Zpracování

Způsob zpracování síťovadel ELASTOSIL ® AUX se liší dle použitých druhů a finální aplikaci.

Balení a skladování

Balení a skladování se liší dle typu síťovadla.

Na štítku produktu je uvedeno datum spotřeby každé šarže. Skladování po datu uvedeném na štítku nemusí nutně znamenat, že produkt již není použitelný. V takovém případě je však nutné z důvodu zajištění kvality zkontrolovat vlastnosti požadované pro zamýšlené použití.