ULTRA DRF TM 900

ULTRA DFR TM 900 je multifunkční zpracovatelská přísada sloužící zejména ke zlepšení tokových vlastností gumárenských směsí, ke zlepšení disperze plniv ve směsích a působí také jako vnitřní separační prostředek.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Bílé pastilky
  • Dávkování od 1 do 3 dsk
  • Zlepšují tokové vlastnosti gumárenských směsí
  • Zlepšují disperzi plniv v gumárenských směsích
  • Slouží jako interní separační prostředek

Aplikace a použití

Zpracovatelská přísada ULTRA DFR TM 900 je vhodná pro použití v přírodních i syntetických kaučukových směsích, s výjimkou halogenovaných polymerů. Díky svému jedinečnému složení poskytuje vynikající zlepšení zpracovatelských vlastností pro širokou škálu elastomerů s vysokou i nízkou polaritou.

Zlepšuje disperzi plniva a tok gumárenské směsi. Kromě toho je vysoce účinný jako vnitřní separační prostředek proti ulpívání gumových směsí při přípravě na dvouválcích i na rotorech hnětiče a při jejich zpracování ve vulkanizačních formách.

Vykazuje vynikající výkon ve směsích pro extruzi, ale také dobře funguje při transferovém lisování a vstřikolisování. Neovlivňuje rychlost vulkanizace většiny gumárenských směsí.

Zpracování

ULTRA DFR TM 900 se do gumárenské směsi přimíchává při přípravě na dvouválci či v hnětiči.

Balení a skladování

ULTRA DFR TM 900 je k dispozici v 25 kg polyetylenových pytlích.

Doba zpracovatelnosti je min. 2 roky od data výroby při dodržení doporučených skladovacích podmínek.