POWERSIL ®

Silikonové kaučuky řady POWERSIL ® představují portfolio speciálních silikonů pro přenos a distribuci energie. Zahrnují také silikonové kapaliny pro transformátory a speciální silikonové pasty.
Všechny produkty POWERSIL ® splňují požadavky na bezpečnost, kvalitu a spolehlivost produktů kladené různými aplikacemi a vyznačují se vynikajícími vlastnostmi. POWERSIL ® poskytuje trvalou vodoodpudivost, odolnost proti svodovým proudům a erozi a dobrou flexibilitu při nízkých teplotách. Díky tomu je ideální pro drsné podnebí v pobřežních a pouštních oblastech.

Základní vlastnosti a charakteristiky

Produkty řady POWERSIL® se dodávají v různých třídách, které nabízejí celou řadu vlastností pro různé druhy aplikací:

HTV (High Temperature Vulcanization)

  • Široký sortiment produktů pro různé technologie zpracování, jako je vstřikování a vytlačování
  • Vynikající elektrická izolace je základní vlastností

LSR (Liquid Silicone Rubber)

  • Komplexní produktové portfolio, např. včetně elektricky vodivých tříd
  • Výjimečné mechanické vlastnosti
  • Vysoký potenciál pro nový vývoj a úpravy

Aplikace a použití

POWERSIL ® se používá zejména pro výrobu následujících produktů:

  • Izolátory
  • Svodiče přepětí a průchodky
  • Spojovací objímky, kabelové svorky a konektory
  • Kabely a kabelové příslušenství

Zpracování

POWERSIL ® silicone rubber grades a POWERSIL ® insulator coatings jsou jedno či dvou-složkové silikonové kaučuky. Kaučuky vulkanizují buď při pokojové nebo při zvýšené teplotě podle toho, jak jsou zpracovávány. Ke zpracování se používají běžné metody, tj. aplikace sprayem (silikonové povlaky), lisování, vstřikolisování, nízkotlaké plnění forem (LPMF) a extrudování.

Balení a skladování

Balení a skladování se liší dle typu silikonu (HTV / LSR).

Na štítku produktu je uvedeno datum spotřeby každé šarže. Skladování po datu uvedeném na štítku nemusí nutně znamenat, že produkt již není použitelný. V takovém případě je však nutné z důvodu zajištění kvality zkontrolovat vlastnosti požadované pro zamýšlené použití.