ULTRA LUBE TM

Produkty řady ULTRA LUBE TM jsou pomocné zpracovatelské prostředky sloužící zejména ke zlepšení tokových vlastností běžných i speciálních gumárenských směsí. Tento účinek je založen na snížení mezimolekulárního tření a vnějšího tření o kovové povrchy. Toto je výhodné při míchání směsí tak i jejich dalším zpracování. Produkty ULTRA LUBE TM  slouží také jako vnitřní separační prostředky.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Bílé/béžové/hnědé pastilky
  • Dávkování od 0,3 do 5 dsk (dle směsi a použitého typu)
  • Zlepšují tokové vlastnosti gumárenských směsí
  • Slouží jako interní separační prostředek
  • Zlepšují disperzi plniv v gumárenských směsích

Aplikace a použití

Aplikace a použití se může lišit v závislosti na použitém typu:

ULTRA LUBE 160, 200, 220, 230, 250, 330, 420, 480, 790, 888, PE110

Obecně produkty řady ULTRA LUBE TM zlepšují celkové vlastnosti zpracování gumárenských směsí, jako je tok, disperze a vzhled povrchu. Při vstřikolisování a transferovém lisování pomáhají k rychlejšímu plnění formy. Slouží jako dispergační pomůcka (zlepšují disperzi) pro běžně používaná plniva při míchání pryže. Kromě toho jsou vysoce účinné jako vnitřní separační prostředek proti ulpívání gumových směsí při přípravě na dvouválcích i na rotorech hnětiče a při jejich zpracování ve vulkanizačních formách.

Zpracování

Produkty řady ULTRA LUBE TM se do gumárenské směsi přimíchávají při přípravě na dvouválci či v hnětiči. Teplota bodu skápnutí se liší dle použitého typu.

Balení a skladování

Produkty ULTRA LUBE TM  jsou k dispozici v 25 kg polyetylenových pytlích.

Doba zpracovatelnosti je min. 2 roky od data výroby při dodržení doporučených skladovacích podmínek.