ELASTOSIL ® AUX G

Primery ELASTOSIL ® AUX G jsou směsi siloxanů a reaktivních silanů na bázi roupouštědel a používají se jako promotory adheze mezi silikonovými elastomery a dalšími materiály jako kovy, sklo nebo termoplasty.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Poskytují excelentní adhezi silikonových kaučuků na různé podklady
  • Jsou na bázi rozpouštědel – různé viskozity dostupné pro různé techniky nanášení, jako je máčení, natírání štětcem nebo sprayem
  • Možnost dalšího ředění v organických rozpouštědlech

Aplikace a použití

Produkty ELASTOSIL ® AUX G se používají k předúpravě porvchů kovových, keramických, skleněných nebo jiných polymerních substrátů k umožnění vynikající přilnavosti k následně vulkanizovaným silikonovým elastomerům ELASTOSIL ® R, R Plus a ELASTOSIL ® LR.

Po odpaření rozpouštědel se po vystavení atmosférické vlhkosti vytvoří tuhý film ze silikonové pryskyřice. Film základního nátěru pevně přilne k široké škále podkladů a slouží jako promotor adheze pro následně aplikované silikonové kaučuky.

Zpracování

Povrchy, které mají být opatřeny základním nátěrem primerů ELASTOSIL ® AUX G , musí být suché a zbavené mastnoty, oleje, vosku, prachu, rzi nebo jiných nečistot. Velmi hladké povrchy mohou být zdrsněny broušením.

Další postup zpracování jako způsob nanášení primeru, sušení polotovarů, max. doba zpracovatelnosti polotovarů atd. se liší dle typu používaného primeru.

Balení a skladování

Balení jednotlivých produktů a doporučené skladování se liší dle typu použitého primeru. Na štítku produktu je uvedeno datum spotřeby každé šarže. Skladování po datu uvedeném na štítku nemusí nutně znamenat, že produkt již není použitelný. V takovém případě je však nutné z důvodu zajištění kvality zkontrolovat vlastnosti požadované pro zamýšlené použití.