ZnO

ZnO (oxid zinečnatý) o různé čistotě se v gumárenském průmyslu používá jako aktivátor vulkanizace.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Bílý prášek
  • Stupeň čistoty 99,5 – 99,8%

Aplikace a použití

ZnO (oxid zinečnatý) se v gumárenském průmyslu používá jako aktivátor vulkanizace. Díky svým technickým vlastnostem je používán i v dalších výrobních oblastech jako plastikářský, keramický, cementářský a farmaceutický průmysl, průmysl barev, při výrobě fotocitlivých činidel a fotochemických výrobků, v nanotechnologii, při výrobě maziv, feritů, sazí, antiseptik, polovodičů, inhibitorů koroze a prostředků proti odlepení atd.

Zpracování

ZnO (oxid zinečnatý) se do gumárenské směsi přimíchává při přípravě na dvouválci či v hnětiči.

Balení a skladování

ZnO je k dispozici ve 20 kg papírových pytlích a v 1000 kg big bag.

Skladujte v suchých, uzavřených prostorách při pokojové teplotě, v originálních obalech.