ULTRA PEP TM

Produkty řady ULTRA PEP TM jsou multifunkční zpracovatelské přísady na bázi dibenzamido diphenyl disulphidu sloužící především jako mastikační činidla pro přírodní gumárenské směsi.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Žluté/béžové/modrošedé pastilky
  • Dávkování od 0,1 do 5 dsk (dle směsi a použitého typu)
  • Zlepšují tokové vlastnosti gumárenských směsí
  • Zlepšují disperzi plniv v gumárenských směsích

Aplikace a použití

Aplikace a použití se může lišit v závislosti na použitém typu:

ULTRA PEP TM 90, 96, 98, 148, 181

Obecně produkty řady ULTRA PEP TM pracují jako peptizační a mastikační činidla v rané fázi míchání přírodních gumárenských směsi a následně napomáhají disperzi plniva. Zlepšují také tok směsi při následném zpracování extrudováním či vstřikolisováním. ULTRA PEP TM je vysoce aktivní, a proto jej lze použít v nízkých dávkách.

Zpracování

Produkty řady ULTRA PEP TM se do gumárenské směsi přimíchávají při přípravě na dvouválci či v hnětiči. Teplota bodu skápnutí se liší dle použitého typu.

Balení a skladování

Produkty ULTRA PEP TM jsou k dispozici v 25 kg polyetylenových pytlích.

Doba zpracovatelnosti je min. 2 roky od data výroby při dodržení doporučených skladovacích podmínek.