ELASTOSIL ® AUX 32

ELASTOSIL ® AUX MOLD RELEASE AGENT 32 je separační prostředek pro pevné a kapalné silikonové kaučuky vhodný pro klasické lisování a vstřikolisování.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Na vodní bázi
  • Nízká přídavná hmotnost (používá se pouze 0,1 až 2% roztok)
  • Nevytváří téměř žádné usazeniny
  • Vysoká separační účinnost
  • Působí dlouhodobě není nutný nanos po každém cyklu

Aplikace a použití

ELASTOSIL ® AUX MOLD RELEASE AGENT 32 je pomocná látka, která pomáhá zlepšit odformování nástrojů pro vstřikování a lisování. ELASTOSIL ® AUX MOLD RELEASE AGENT 32 by měl být aplikován zejména při použití nových forem ke snížení počátečních deformačních sil.

Zpracování

Pro dosažení dobrého separačního účinku se na horkou formu nastříká vodný roztok 0,1 – 1% ELASTOSIL ® AUX RELEASE AGENT 32. Alternativně se na horkou formu nanáší štětcem 1 – 2% roztok.

U nových forem se doporučuje následující postup: Ošetření nové formy přípravkem ELASTOSIL ® AUX MOLD RELEASE AGENT 32 by se mělo opakovat každé 2 – 3 vstřikovací cykly. Po 20 cyklech by forma měla mít vynikající vlastnosti při odformování bez další aplikace separačního činidla.

Balení a skladování

Tento produkt je k dispozici v 1 kg lahvích a 5 kg kanystrech. Na štítku produktu je uvedeno datum spotřeby každé šarže. Skladování po datu uvedeném na štítku nemusí nutně znamenat, že produkt již není použitelný. V takovém případě je však nutné z důvodu zajištění kvality zkontrolovat vlastnosti požadované pro zamýšlené použití.