ULTRA BLEND TM

Produkty řady ULTRA BLEND TM jsou zpracovatelské přísady zlepšující homogenitu a přilnavost kaučuků, zlepšují disperzi dalších plnidel a změkčují směs snížením viskozity, čímž napomáhají k lepší zpracovatelnosti směsí.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Žluté/hnědé/černé pastilky / žlutá tekutina (Ultra Blend TM 3000)
  • Dávkování od 2 do 20 dsk (dle směsi a použitého typu)
  • Zlepšují homogenitu a přilnavost kaučukových směsí
  • Zlepšují disperzi plniv v gumárenských směsích
  • Snížují viskozitu gumárenských směsí

Aplikace a použití

Aplikace a použití se může lišit v závislosti na použitém typu:

ULTRA-BLEND TM 2000 zlepšuje přilnavost směsí syntetického kaučuku. Vyznačuje se vynikajícími dlouhodobými účinky lepivosti při relativně nízkých dávkách; mezi 3 a 5 dsk.

ULTRA-BLEND TM 3000 zlepšuje přilnavost směsí syntetického kaučuku, zejména pro aplikace NBR. Zlepšuje disperzi plnidel a změkčuje směs. Snížením viskozity směsi pomáhá při jejím dalším zpracování.

ULTRA-BLEND TM 4000 a 5000 zlepšují homogenitu polymerních směsí různých polarit nebo různých viskozit. Jsou rychle absorbovány polymerní matricí smáčením povrchů, což vede k rychlému začlenění dalších složek směsi. Dosáhnout optimálního účinku smáčení je možné jejich přidáním na začátku míchacího cyklu. ULTRA-BLEND TM 4000 vykazuje určitý synergický účinek s lepicími resiny.

ULTRA-BLEND TM 6000 je homogenizátor bez zabarvení, který zlepšuje homogenitu polymerních směsí různých polarit a různých viskozit. Rovněž zvyšuje přilnavost kaučukových směsí tím, že vykazuje určitou synergii s lepkavými resiny. Díky své světlé barvě je doporučen pro bílé a barevné směsi.

Zpracování

Produkty řady ULTRA BLEND TM se do gumárenské směsi přimíchávají s polymerem (polymery) na začátku míchacího cyklu na dvouválci či v hnětiči. Ultra Blend TM 3000 se přimíchává společně s plnivem a/nebo malými přísadami. Teplota bodu měknutí se liší dle použitého typu.

Balení a skladování

Produkty ULTRA BLEND TM jsou k dispozici v 25 kg polyetylenových pytlích a 200kg sudech (Ultra Blend TM 3000).

Doba zpracovatelnosti je min. 2 roky od data výroby při dodržení doporučených skladovacích podmínek.