ELASTOSIL ® PT

ELASTOSIL ® Color Paste PT je masterbatch připravená k použití skládající se ze specifických barevných pigmentů a reaktivního silikonového polymeru, který se běžně používá v pevných silikonových kaučučích ELASTOSIL ® R a R plus. Tím je zajištěna homogenní vulkanizace barevné pasty bez ovlivnění fyzikálních vlastností (např. tvrdosti) a bez migrace, jak je pozorováno u silikonového oleje.

Základní vlastnosti a charakteristiky

ELASTOSIL ® Color Paste PT je připraven k okamžitému použití. Do pevného silikonového kaučuku jej lze snadno přimíchat na dvouválci nebo v hnětiči. Jednotlivé barvy mohou být navzájem smíchány, aby bylo dosaženo požadovaného vlastního barevného tónu. Barva je obecně odolná vůči slunečnímu záření, UV záření a horkému vzduchu. Při dodržení doporučení pro dávkování nebudou mechanické vlastnosti barevných vulkanizátů ovlivněny.

Aplikace a použití

ELASTOSIL ® Color Paste PT byl vyvinut speciálně pro barvení pevných silikonových kaučuků ELASTOSIL ® R a R plus. Je možné vybrat si barevný odstín z řady standardních a speciálních barev.

Téměř všechny barevné odstíny jsou schválené pro možný kontakt s potravinami.

Zpracování

Vmíchávání ELASTOSIL ® Color Paste PT do silikonových kaučuků ELASTOSIL ® R a ELASTOSIL ® R plus se nejlépe provádí na dvouválci. Nejlepších výsledků je možné dosáhnout se současným vmícháváním vulkanizačního činidla (síťovadla). Barevná pasta je homogenně dispergována ve chvíli, kdy má kaučuk stejnoměrnou barvu. Je možné vytvořit jiné barvevné odstíny smícháním pigmentových past různých barev.

Balení a skladování

ELASTOSIL ® Color Paste PT je k dispozici zabalený do PE fólie uvnitř kartonových krabic o váze 20 kg a v plechovce 1 kg. Na štítku produktu je uvedeno datum spotřeby každé šarže. Skladování po datu uvedeném na štítku nemusí nutně znamenat, že produkt již není použitelný. V takovém případě je však nutné z důvodu zajištění kvality zkontrolovat vlastnosti požadované pro zamýšlené použití.