ZB

BM Zinc Borate 35 (boritan zinečnatý) se používá hlavně jako retardér hoření a antikorozní prostředek.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Prášek s vysokou bělostí
  • Působí jako retardér hoření a antikorozní prostředek
  • Dávkování 1-10 dsk

Aplikace a použití

BM Zinc Borate 35 je snadno dispergovatelný prášek s vysokou bělostí. Jako inhibitor koroze je dispergován hlavně do dřeva, dřevěných plastových kompozitů (WPC), nátěrových systémů (konzervantů v plechovkách), plastů a gumárenských směsí. Malá velikost částic podporuje lepší distribuci v materiálovém systému. Je vysoce čistý a vykazuje vynikající tepelnou stabilitu.

Ve flexibilním PVC, PP, epoxidu, gumě a jiných polymerech je BM Zinc Borate 35 dobrým synergickým zpomalovačem hoření s chemickými látkami obsahujícími oxid antimonitý,
Al(OH)3, Mg(OH)3 nebo brom, které zlepšují jeho účinnost. Poskytuje vynikající funkce jako látka potlačující kouř a také upravuje rovnováhu vlastností zpomalujících hoření ve srovnání s mechanickými, elektrickými a dalšími vlastnostmi. Normální dávka v polymerech jako retardér hoření je 1‐10 dsk.

Zpracování

BM Zinc Borate 35 se do gumárenské směsi přidává při přípravě na dvouválci či v hnětiči.

Balení a skladování

BM Zinc Borate 35 je k dispozici v 25 kg pytlích.

Skladujte BM Zinc Borate 35 v uzavřených nádobách na chladném a suchém místě při pokojové teplotě, aby nedošlo k vystavení baleného produktu přímému slunečnímu záření. Při správném skladování je doba použitelnosti 1 rok od data výroby.