LSILPURAN ®R

Produktová řada SILPURAN ® představuje silikonový kaučuk špičkové třídy, který splňuje přísné požadavky zdravotnického průmyslu. Silikonové kaučuky této řady prošly vybranými testy ISO 10993 a USP třídy VI, a proto splňují také vysoké bezpečnostní standardy stanovené zdravotnickým průmyslem.
Produkty řady SILPURAN ® jsou spolehlivé, fyziologicky nezávadné, extrémně odolné vůči teplu a záření, propustné pro páry a plyny a biologicky kompatibilní. Díky těmto vlastnostem je SILPURAN ® ideální pro širokou škálu extrémně náročných lékařských aplikací.
SILPURAN ® zahrnuje pevný (HTV) a tekutý silikonový kaučuk (LSR).

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Možné použití pro výrobky určené pro zdravotnický průmysl
 • Dobré mechanické vlastnosti
 • Přilnavost k většině podkladů (u vybraných druhů)
 • Snížený obsah těkavých látek
 • Možnost kontaktu s potravinami
 • Vysoká transparentnost

Aplikace a použití

SILPURAN ® se používá zejména pro výrobu následujících produktu pro zdravotnické aplikace:

 • Náplasti a gely pro péči o rány
 • Ortopedické výrobky
 • Vložky pro protézy
 • Těsnění pro jednorázové injekční stříkačky a dialyzační přístroje
 • Lékařské hadice pro umělé dýchání
 • Zátky pro injekční lahve
 • Anestetické masky
 • Balónky katétru

Zpracování

Produktová řada SILPURAN ® zahrnuje pevný (HTV) a tekutý silikonový kaučuk (LSR), mohou být jedno či dvou-složkové. Jejich zpracování závisí na použitém druhu silikonového kaučuku. Ke zpracování se používají běžné metody, tj. lisování, vstřikolisování, vytlačování a vulkanizace kondenzací.

Balení a skladování

Balení a skladování se liší dle typu silikonové směsi (HTV / LSR).

SILPURAN ® není vyráběn ani balen za sterilních podmínek, takže finální produkt musí být před použitím sterilizován, pokud je to nutné.

Na štítku produktu je uvedeno datum spotřeby každé šarže. Skladování po datu uvedeném na štítku nemusí nutně znamenat, že produkt již není použitelný. V takovém případě je však nutné z důvodu zajištění kvality zkontrolovat vlastnosti požadované pro zamýšlené použití.