BM RESIBLEND 9-100

BM RESINBLEND 9-100 patří mezi změkčovadla, která zvyšují lepivost nevulkanizované směsi. Jedná se buď o zvětšení lepivosti směsi při konfekci nebo o zlepšení adheze ke kordům. Ve větších koncentracích (několik dsk) působí podobně jako kapalná změkčovadla. Především zmenšují tvrdost a modul pryže. Jedná se o ropnou pryskyřici.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Žluté/hnědé pastilky
  • Bod měknutí 95- 105 °C

Aplikace a použití

BM RESINBLEND 9-100 je vedlejší produkt ethylenu vyrobený z frakce C9 studenou polymerací. Je ve formě průhledných vloček nebo zrnité žluto nebo hnědé pevné látky. Vykazuje dobrou rozpustnost, izolaci, odolnost proti vodě, výbornou chemickou stabilitu proti kyselinám a zásadám, dobrou přilnavost a nízké vedení tepla. Je vhodný pro nátěry, barvy, tiskařské barvy, lepidla. V gumárenství působí jako změkčovadlo zvyšující lepivost nevulkanizované směsi.

V gumárenské směsi je to univerzální prostředek ke zvýšení přilnavosti, vhodný zejména pro elastomery s vysokým obsahem aromatických látek jako je SBR, SBS, SEBS atd.

Je kompatibilní s EVA, PE, polyisobutylenem, terpenovou pryskyřicí, ropným voskem, kalafunovým voskem, NR, SBS, butylem, SIBS, SIS, SEBS, PB, změkčovadlem DOP, polyisoprenem a PP.

Zpracování

Resinblend 9 -100 se do gumárenské směsi přimíchává při přípravě na dvouválci či v hnětiči.

Balení a skladování

5 kg pytel s plastovou podšívkou.

Skladujte v uzavřených a suchých prostorách chráněných před expozicí těkavým látkám. Skladovatelnost minimálně 1 rok při dodržení skladovacích podmínek. Neskladujte ve dvou vrstvách.