Perkacit ® CBS

Produkty PERKACIT ® CBS a TBBS slouží jako primární urychlovače na bázi aminu, které kombinují rychlou vulkanizaci s dobrou ochranou proti nadměrnému navulkanizování. Perkacit ® DPG se používá jako sekundární urychlovač v kombinaci s thiazoly a sulfenamidy ve většině elastomerů vulkanizovaných sírou. Perkacit ® MBTS je středně rychlý primární urychlovač pro všechny sírou vulkanizované elastomery. V kombinaci s dalšími surovinami v gumárenských směsích pomáhají k rychlejší vulkanizaci a tím snižují výrobní náklady.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Žlutý/bílý/šedivý prášek / žluté/bílé/šedivé granule
  • Dávkování od 0,5 do 3 dsk (dle směsi, použitého typu a kombinace s dalšími surovinami)
  • ůsobí jako urychlovače vulkanizace přírodního a syntetického kaučuku

Aplikace a použití

Aplikace a použití se může lišit v závislosti na použitém typu.

Perkacit® CBS a TBBS lze použít:

  • Ve směsích pro pneumatiky z přírodního a syntetického kaučuku samostatně nebo s malým množstvím sekundárních urychlovačů v kombinaci se sírou
  • Ve směsích pro průmyslové pryžové výrobky se sekundárními urychlovači, jako je Perkacit TMTD, k nahrazení systémů MBTS/DPG
  • Ve směsích EPDM a NBR jako primární urychlovač, což poskytuje dobrou ochranu proti nadměrnému navulkazování a rychlou vulkanizaci

Vulkanizáty získané pomocí Perkacit ® CBS vykazují vynikající fyzikální vlastnosti. Lze ho použít jako základ pro efektivní systémy vulkanizace (EV) v kombinaci s vysokou úrovní sekundárních urychlovačů, jako jsou thiuramy, pro získání zlepšených vlastností při tepelném stárnutí. Při vysokých koncentracích způsobí Perkacit® CBS mírné zabarvení v bílých nebo světle zbarvených směsích.

Perkacit ® TBBS ve srovnání s Perkacit ® CBS vykazuje o něco delší ochranu proti nadměrnému navulkazování a je o něco aktivnější. V kombinaci s PVI ho lze použít jako alternativu k MBS v aplikacích, kde je přítomnost N-nitrosaminů důležitá a kde je vyžadována ochrana proti nadměrnému navulkanizování a rychlejší vulkanizace. Při vysokých koncentracích způsobí Perkacit ® TBBS mírné zabarvení v bílých nebo světle zbarvených směsích.

Perkacit ® DPG jako sekundární urychlovač vykazuje synergický účinek při použití s thiazoly a sulfenamidy, což poskytuje rychlejší vulkanizaci a vyšší úroveň mechanických vlastností ve všech univerzálních elastomerech. Obecně se nepoužívá samostatně, protože má tendenci být velmi pomalý. Z důvodu zabarvení není vhodný pro světlé směsi. Poskytuje rychlou vulkanizaci, směsi s dobrou odolností proti reverzi a s dobrou odolností proti stárnutí.

Perkacit ® MBTS má nejširší oblast použití v průmyslových pryžových výrobcích, včetně obuvi, hadicích, střešních krytinách a ve výrobcích pro automobilový průmysl. Poskytuje střední zpracovatelskou bezpečnost a středně rychlou vulkanizaci s plochou vulkanizační křivkou. Vlastnosti vulkanizátu jsou podobné těm, které je možné získat s přípravkem Perkacit ® MBT, MBTS lze ale často použít, když je MBT příliš rychle navulkanizovaný. Směsi založené na MBTS mají o něco lepší odolnost proti stárnutí a reverzi než odpovídající směsi založené na sulfenamidech. Účinek Perkacitu ® MBTS lze posílit použitím sekundárních urychlovačů k dosažení rychlejší vulkanizace a vyššího modulu. Nebarví, lze ho tedy použít i ve světlých směsích.

Zpracování

Produkty řady PERKACIT ® se do gumárenské směsi přimíchávají při přípravě na dvouválci či v hnětiči. Teplota bodu tání se liší dle použitého typu.

Balení a skladování

Produkty PERKACIT ® jsou k dispozici v 20 kg pytlích.

Perkacit ® je nutné skladovat na chladném, suchém a dobře větraném místě, aby nedošlo k vystavení baleného produktu přímému slunečnímu záření. Skladování na paletách ve dvou stozích na sobě, vysoká vlhkost a/nebo vysoká teplota může způsobit degradaci materiálu.