VULKANOX ® ZMB2/C-5

VULKANOX® ZMB2/C-5 je ZMMBI nebarvicí antioxidant poskytující pryžovým výrobkům ochranu před kyslíkem, teplem a tvorbou trhlin. Jeho antioxidační aktivita i vliv na vulkanizaci (zpomaluje, aktivuje nebo urychluje vulkanizaci) je závislá na vulkanizačním systému. Disponuje vynikajícími synergickými účinky v kombinaci s jinými antioxidanty. Má zjasňující účinek, zejména u transparentních výrobků, nízkou těkavost, extrahovatelnost a plastifikační účinek ve směsích obsahujících oxid zinečnatý. Je vhodný pro směsi vulkanizované peroxidem a latex.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Bílý až béžový prášek
  • Vynikající synergický efekt s jinými antioxidanty
  • Zjasňující účinek zejména u transparentních výrobků

Aplikace a použití

VULKANOX® ZMB2/C-5 disponuje mírným antioxidačním účinkem, zesíleným ve vulkanizátech vulkanizovaných dithiokarbamáty. Má zesvětlující účinek, zejména v průhledných pryžových výrobcích. Používá se zejména díky svému synergickému účinku s dalšími antioxidanty. Je vhodný zejména pro žáruvzdorné thiuramem vulkanizované směsi, bílé a barevné pryžové výrobky jako je světlá obuv, rohože, podlahové krytiny, světlé hadice, bočnice a profily, jakož i výrobky z latexu vyrobené máčením roztoku nebo vypěňováním.

Zpracování

VULKANOX® ZMB2/C-5 se do gumárenské směsi přimíchává při přípravě na dvouválci či v hnětiči.

Balení a skladování

VULKANOX® ZMB2/C-5 je k dispozici v 20 kg papírových pytlích.

Skladovat je nutné na suchém místě v originálním obalu. Doba zpracovatelnosti je min. 3 roky od data výroby při dodržení doporučených skladovacích podmínek.