BM RESINBLEND 5-100

BM RESINBLEND 5-100 patří mezi změkčovadla, která zvyšují lepivost nevulkanizované směsi. Jedná se buď o zvětšení lepivosti směsi při konfekci nebo o zlepšení adheze ke kordům. Ve větších koncentracích (několik dsk) působí podobně jako kapalná změkčovadla. Především zmenšují tvrdost a modul pryže. Jedná se o pryskyřici na bázi alifatických uhlovodíků.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Žluté pastilky
  • Bod měknutí 95- 105 °C

Aplikace a použití

BM RESINBLEND 5-100 může být použit ve stavebnictví, při výrobě automobilů, pneumatik, sanitačních zařízeních a obuvi. Má dobrou tepelnou stabilitu a světlou barvu. Je dobře kompatibilní s řadou polymerů.

Jako přísada do barvy může zkrátit dobu schnutí, zlepšit výkon barvy, včetně vodotěsnosti, odolnosti vůči kyselinám a zásadám, proti stárnutí, tvrdosti a lesku. Pomáhá zlepšit tepelnou odolnost, průhlednost a měkkost materiálů.

Je kompatibilní s EVA, PE, polyisobutylenem, terpenovou pryskyřicí, ropným voskem, kalafunovým voskem, přírodním kaučukem, SBS, butylem, SIBS, SIS, SEBS, PB, změkčovadlem DOP, polyizoprenem a PP.

Zpracování

Resinblend 5-100 se do gumárenské směsi přimíchává při přípravě na dvouválci či v hnětiči.

Balení a skladování

25 kg pytel s plastovou podšívkou.

Skladujte v uzavřených a suchých prostorách chráněných před expozicí těkavým látkám. Skladovatelnost minimálně 1 rok při dodržení skladovacích podmínek.