BEHN MEYER

Behn Meyer Holding AG je německá chemická společnost a rodinný podnik, který byl založen jako zámořská obchodní společnost v Singapuru v roce 1840. V současné době se zabývá vývojem, výrobou a distribucí speciálních chemikálií pro širokou škálu průmyslových odvětví po celém světě.

Globální tým Behn Meyer disponuje více než 1 200 zaměstnanci ve 14-ti zemích. Skupina usiluje o nejvyšší úroveň podpory pro všechny zákazníky a dodavatele a proto má více než 28 poboček, 38 skladů a několik výrobních závodů v Asii, Evropě a Severní Americe. Za celkové řízení skupiny odpovídá společnost Behn Meyer Holding AG se sídlem v Hamburku.

Hlavní obchodní aktivity skupiny jsou rozděleny do čtyř divizí: AgriCare (hnojiva), Ingredients (potravinářský průmysl a osobní péče), Performance Chemicals (chemický průmysl) a Polymers (gumárenský a plastikářský průmysl).

Behn Meyer Europe GmbH působí hlavně jako evropská prodejní a distribuční společnost pro výrobky skupiny se zaměřením na gumárenský průmysl.

Behn Meyer disponuje zařízením pro výzkum a vývoj zaručujícím kvalitu produktů a inovativní schopnosti s cílem hledat řešení pro zákazníky. Společnost je zaměřena na formování řešení pro budoucnost a na budování trvalých vztahů se zákazníky a dodavateli.

Aktivátory vulkanizace

Produkt

Popis

VÝROBCE

ZnO o různé čistotě a aktivní ZnO

BEHN MEYER

Zpracovatelské prostředky

Produkt

Popis

VÝROBCE

maziva, dispergační prostředky, mastné kyseliny

BEHN MEYER

vnitřní mazivo, dispergační prostředek pro HNBR, XNBR, ECO

BEHN MEYER

promotory zlepšující tokové vlastnosti

BEHN MEYER

oxidy kovů

BEHN MEYER

síra

BEHN MEYER

peptizátor, mastikace kaučuků, deriváty DBD

BEHN MEYER

homogenizátory, látky zvyšující lepivost

BEHN MEYER

homogenizátory, látky zvyšující lepivost

BEHN MEYER

směs solí mastných kyselin pro EPDM

BEHN MEYER

Urychlovače

Produkt

Popis

VÝROBCE

ZBEC, ZDEC, ZDBC, ZDMC, TDEC, TBzTD

BEHN MEYER

CBS, DCBS, DPG, TBBS, MBTS

BEHN MEYER

Separační prostředky

Produkt

Popis

VÝROBCE

separační prostředky na vodní bázi pro formy, trny a směsi

BEHN MEYER

Vosky, antidegradanty

Produkt

Popis

VÝROBCE

oleamid pro zvýšení lepivosti

BEHN MEYER

vosky zvyšující ochranu proti ozonu

BEHN MEYER

antioxidanty 6PPD, TMQ, PVI

BEHN MEYER

antidegradant

BEHN MEYER

antidegradant

BEHN MEYER

Barvicí pasty a pigmenty

Produkt

Popis

VÝROBCE

značicí barvičky pro pneumatiky

BEHN MEYER

fotoluminiscenční pigmenty

BEHN MEYER

ZnS

fotoluminiscenční pigmenty dopované mědí

BEHN MEYER

Kaučuky

Produkt

Popis

VÝROBCE

kaučuky na bázi NBR; SBR

BEHN MEYER

SBR

speciální typy SBR

BEHN MEYER

Retardéry hoření

Produkt

Popis

VÝROBCE

ZB

boritan zinečnatý

BEHN MEYER

ATH

oxid hlinitý

BEHN MEYER

MGH

hydroxid hořečnatý

BEHN MEYER

APP

polyfosforečnan amonný

BEHN MEYER

ATH modifikovaný vinylsilan

BEHN MEYER

Pryskyřice

Produkt

Popis

VÝROBCE

C5 pryskyřice hydrogenovaná

BEHN MEYER

C5 pryskyřice

BEHN MEYER

C9 pryskyřice tmavě zabarvená

BEHN MEYER

C9 pryskyřice světle zabarvená

BEHN MEYER