Perkacit ®

Produkty řady Perkacit ® (ZBEC, ZDEC, ZDBC, ZDMC, TDEC, TBzTD) souží jako velmi rychlé primární nebo sekundární (ultra) urychlovače pro vulkanizaci přírodního a syntetického kaučuku. V kombinaci s dalšími surovinami v gumárenských směsích pomáhají k rychlejší vulkanizaci a tím snižují výrobní náklady.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Vysoká houževnatost i při nízkých teplotách
  • Dávkování od 0,1 do 2,5 dsk (dle směsi, použitého typu a kombinace s dalšími surovinami)
  • Působí jako urychlovače vulkanizace přírodního a syntetického kaučuku

Aplikace a použití

Aplikace a použití se liší v závislosti na použitém typu.

Perkacit ® ZBEC se používá jako primární nebo sekundární ultra rychlý urychlovač pro thiazolové a sulfenamidové vulkanizační systémy pro univerzální polymery (NR, SBR, IIR, EPDM), ale může být použit i ve speciálních směsích. Poskytuje dlouhou odolnost proti nadměrnému navulkanizovaní.

Perkacit ® ZDEC je sekundární ultra rychlý urychlovač pro polymery pro všeobecné použití (NR, SBR, IIR a EPDM). Používá se i jako antioxidant v lepicich systémech.

Perkacit ® ZDBC se používá jako sekundární ultra rychlý urychlovač pro thiazolové a sulfenamidové vulkanizační systémy pro univerzální polymery (NR, SBR, IIR, EPDM), ale může být použit i jako primární urychlovač ve speciálních směsích. Působí také jako antioxidant v lepicich systémech. Perkacit ZDBC poskytuje rychlejší vulkanizaci než Perkacit ZDEC nebo Perkacit ZDMC.

Perkacit ® ZDMC je sekundární ultra rychlý urychlovač pro thiazolové a sulfenamidové vulkanizační systémy pro univerzální polymery (NR, SBR, IIR, EPDM). Může být také použit jako primární urychlovač v některých aplikacích kontinuální vulkanizace. Ve srovnání s DPG nebo thiuramy poskytuje Perkacit ZDMC rychlejší vulkanizaci, vyšší modul a kratší doby proti nadměrnému navulkanizování.

Perkacit ® TDEC je sekundární ultra rychlý urychlovač pro thiazolové a sulfenamidové vulkanizační systémy pro univerzální polymery (NR, NBR, SBR a EPDM). Může být aplikován i do světlých směsí, jelikož nebarví. Může být použit jako primární urychlovač pro kontinuální vulkanizaci. Při vulkanizaci sírou vede ke zvýšení pevnosti v tahu a modulu.

Perkacit ® TBzTD je rychlý primární nebo sekundární urychlovač na bazi aminů pro aplikace NR, SBR a NBR. V EPDM směsích působí jako sekundární urychlovač (booster). Perkacit TBzTD má ve srovnání s TMTD delší dobu ochrany proti nadměrnému navulkanizovaní. Může být aplikován i do světlých směsí, jelikož nebarví.

Zpracování

Produkty řady Perkacit ® se do gumárenské směsi přimíchávají při přípravě na dvouválci či v hnětiči. Teplota bodu tání se liší dle použitého typu.

Balení a skladování

Produkty Perkacit ® jsou k dispozici v 20 kg pytlích.

Perkacit ® je nutné skladovat na chladném, suchém a dobře větraném místě, aby nedošlo k vystavení baleného produktu přímému slunečnímu záření. Skladování na paletách ve dvou stozích na sobě nebo teplota vyšší než 35 ° C může mít za následek neobvyklé zhutnění produktu.