BEMOX ®

BEMOX 6PPD působí jako stabilizátor/inhibitor pro polymery a monomery.
BEMOX Q působí jako zachycovač radikálů pro širokou škálu elastomerů na ochranu před stárnutím. PVI-80GE působí jako vulkanizační retardér pro přírodní a dienové kaučuky.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Fialově černé hnědé/jantarové pastilky / bílé granule

Aplikace a použití

Aplikace a použití se může lišit v závislosti na použitém typu:
BEMOX 6PPD, Q (TMQ), PVI-80GE

BEMOX 6PPD se používá jako inhibitor při výrobě styrenového monomeru a take se využívá při výrobě methylmethakrylátu a akrylových esterů. V rafinační koloně zabraňuje zanášení a zachycuje radikály. Může být také použit pro stabilizaci SBR. Nabízí také vynikající ochranu před povětrnostními vlivy.

BEMOX Q působí jako zachycovač radikálů pro širokou škálu elastomerů na ochranu před stárnutím. Doporučuje se pro ochranu vulkanizátů přírodního kaučuku a syntetických kaučuků jako SBR, BR, IR, NBR, latex, zesíťované polyethyleny, zesíťované kopolymery ethylenu a propylenu a peroxidem zesíťovatelné kopolymery. Může být použit jako primární antioxidant v kaučuku a má také středně intenzivní antiozonantní účinek. Pomalu migruje uvnitř pryže a nevykvétá na povrch. Je citlivý na světlo a jeho použití se nedoporučuje k ochraně světle zbarvených pryžových výrobků, protože na povrchu se mohou objevit hnědavě žluté stíny. Při vysokých dávkách může snížit modul a odolnost vulkanizátů. Pryžovým výrobkům, které musí pracovat při vysokých teplotách poskytuje dobrou ochranu proti působení kyslíku a tepla.

PVI-80GE je retardér pro přírodní a dienové kaučuky. Zlepšuje zpracovatelskou bezpečnost a neovlivňuje vlastnosti vulkanizátů v kombinaci se sulfenamidy nebo thiazoly. Významně zlepšuje stabilitu směsi při skladování a bezpečnost nevulkanizovaného kaučuku při zpracování za vysoké teploty. Nezpůsobuje zabarvení.

Zpracování

Produkty se do gumárenské směsi přimíchávají při přípravě na dvouválci či v hnětiči. Dávkování se liší podle použitého produktu.

Balení a skladování

BEMOX® 6PPD je k dispozici v 25 kg pytlích.
BEMOX Q je balen do 25 kg pytlích.
PVI-80GE je balen v 25 kg pytlích.

Produkty BEMOX 6PPD, Q a PVI-80GE je nutné skladovat na chladném, suchém a dobře větraném místě, aby nedošlo k vystavení baleného produktu přímému slunečnímu záření.