ELASTOSIL ® R Plus

Výrobky řady ELASTOSIL ® R plus kombinují výhody pevného silikonového kaučuku s výhodami tekutého silikonového kaučuku, a to vynikající mechanické vlastnosti spojené s vysokou produktivitou. Vulkanizují pomocí platinového katalyzátoru. Směsi třídy ELASTOSIL ® R plus jsou k dispozici jako 1-dílný a 2-dílný systém.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Široký rozsah možného použití
 • Velký teplotní rozsah (-55°C + 210°C a více)
 • Dobré mechanické vlastnosti
 • Elektrické izolační vlastnosti (u vybraných druhů)
 • Možnost kontaktu s potravinami (u vybraných druhů)

Aplikace a použití

Tepelně vulkanizovaná silikonová pryž se používá v nejrůznějších aplikacích napříč všemi druhy průmyslových odvětví:

 • Automobilový a letecký průmysl
 • Elektrotechnika
 • Přenosové a distribuční kabely (T&D)
 • Strojní a rostlinné inženýrství
 • Spotřební zboží a potravinářský průmysl
 • Zdravotnictví a lékařská technologie

Zpracování

Silikonové kaučuky ELASTOSIL ® R plus mohou být zpracovány konvenčními metodami jako je extruze, kalandrování, transferové lisování a vstřikolisování.

Podmínky vulkanizace závisí na použité technologii, typu silikoné směsi a vulkanizačního činidla. V případě dvou-složkových silikonových směsí zesíťování začíná smíšením obou složek.

Balení a skladování

ELASTOSIL ® R plus je k dispozici v kartonech o hmotnosti 20 kg a 540 kg.

Po otevření by měly být kartonové krabice po použití vždy znovu uzavřeny, aby se zabránilo „otravě“ platinového katalyzátoru aminy, sírou nebo sloučeninami fosforu.

Na štítku produktu je uvedeno datum spotřeby každé šarže. Skladování po datu uvedeném na štítku nemusí nutně znamenat, že produkt již není použitelný. V takovém případě je však nutné z důvodu zajištění kvality zkontrolovat vlastnosti požadované pro zamýšlené použití.