ELASTOSIL ® LR

Produkty ELASTOSIL ® LR představují dvousložkové druhy silikonového kaučuku. Jsou vulkanizovány v ekonomickém procesu vstřikování za vysokých teplot a velmi krátkých dob cyklu. Jsou ideální pro velkoobjemovou výrobu, pomáhají snižovat výrobní náklady.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Široký rozsah možného použití
 • Velký teplotní rozsah (-55°C + 210°C a více)
 • Rychlá vulkanizace
 • Snížený obsah těkavých látek
 • Vybrané druhy vhodné k textilním aplikacím
 • Možnost kontaktu s potravinami (u vybraných druhů)

Aplikace a použití

Tekutý silikonový kaučuk nabízí širokou škálu aplikací v celém průmyslu:

 • Automobilový průmysl
 • Strojní inženýrství
 • Elektrotechnika
 • Přenosové a distribuční kabely (T&D)
 • Spotřební zboží a potravinářský průmysl
 • Zdravotnictví a lékařská technologie

Zpracování

Tekutý silikonový kaučuk ELASTOSIL ® LR se zpracovává vstřikolisováním. Tímto způsobem lze vyrábět složité geometrie dílů s přesnými rozměry v plně automatizovaném výrobním nastavení bez nutnosti sekundárního zpracování.

S odpovídajícím dávkovacím zařízením je lze čerpat přímo z originálních nádob do vstřikovacího stroje a míchat statickým míchačem.

Balení a skladování

Komponenty A a B se dodávají v 20 kg nebo 200 kg nádobách:

 • 20 kg hobbock s PE vložkou (vnitřní průměr 280 mm)
 • 200 kg sudy s PE vložkou (vnitřní průměr 571,5 mm)

Po otevření by měly být nádoby po použití vždy znovu uzavřeny, aby se zabránilo „otravě“ platinového katalyzátoru aminy, sírou nebo sloučeninami fosforu.

Na štítku produktu je uvedeno datum spotřeby každé šarže. Skladování po datu uvedeném na štítku nemusí nutně znamenat, že produkt již není použitelný. V takovém případě je však nutné z důvodu zajištění kvality zkontrolovat vlastnosti požadované pro zamýšlené použití.