ZSCHIMMER & SCHARTZ

Mezinárodně působící společnost, pod jejímž obchodním názvem Cublen prodává Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH širokou škálu fosfonátových produktů. Zaměření portfolia zahrnuje osm různých chemických molekul (HEDP, ATMP, DTPMP, EDTMP, HDTMP, HEMPA, PBTC, BHMTMP), které jsou dodávány v mnoha různých formách. Většina produktů je nabízena jako různé soli – např. sodík (Na+), draslík (K+), amonium (NH4+) – s jinou hodnotou pH nebo aktivním obsahem.

Komplexotvorné látky

Produkt

Popis

VÝROBCE

fosfoniové kyseliny a jejich soli – HEDP, ATMP, DETPMP, EDTMP, HDTMP, HEMPA, PBTC a BHMTMP

ZSCHIMMER & SCHWARZ