PREMIX

Společnost Premix je evropským lídrem v oblasti elektricky vodivých plastů a RF materiálů. Premix materiálová řešení usměrňují statickou elektřinu a umožňují rychlý bezdrátový přenos dat v různých průmyslových odvětvích, jako je automobilový, E&E, diagnostika, zdravotnictví a bezdrátová komunikace.

Premix byl jednou z prvních společností vstupujících na trh s elektricky vodivými plasty. Dnes je předním světovým výrobcem v tomto segmentu. Nabízí komplexní produktové portfolio elektricky vodivých plastů a koncentrátů PRE-ELEC ®, náboj rozptylujících plastů PRE-ELEC ® ESD pro aplikace s rizikem výboje statické elektřiny, výbušné atmosféry, manipulace s kapalinami a různé náhrady kovů.

Premix elektricky vodivé plasty jsou klíčovými materiály v laboratorní diagnostice zajištující přesná měření. Materiály PRE-ELEC se podílí na zajištění bezpečnosti v explozivním prostředí a chrání citlivé součásti před statickým výbojem. Premix pomáhá utvářet bezpečnou společnost s elektricky vodivými plasty, pro aplikace výše zmíněné.

Firma Premix působí také v oblasti RF materiálů. Spojením dlouhodobých a významných zkušeností s plasty pro vysokofrekvenčním aplikace a anténové systémy si Premix vybudoval v této oblasti vedoucí pozici. Materiály PREPERM ® s velmi nízkou dielektrickou ztrátou poskytují řešení pro náročné požadavky. Tyto izotropní a konzistentní materiály jsou vhodné pro antény, jejich kryty, radary a další vysokofrekvenční součásti.

Elektricky vodivé plasty

Produkt

Popis

VÝROBCE

elektricky vodivé polymery

PREMIX