EUROMINERALS

Plniva

Produkt

Popis

VÝROBCE

speciální zeolitové plnivo

EUROMINERALS

plnivo na bázi talku a TiO2, substituce titanové běloby, vhodný pro SB a WB dekorativní i průmyslové barvy

EUROMINERALS

multifunkční plnivo na bázi mastku a dolomitu, vhodný pro SB a WB dekorativní i průmyslové barvy a plasty (PP, PMMA)

EUROMINERALS

INLIQU ®

pigmentové pasty titanové běloby sulfátového i chloridového typu pro WB systémy

EUROMINERALS