AQUAPHARM

Komplexotvorné látky

Produkt

Popis

VÝROBCE

buď fosfoniové kyseliny a jejich soli, nebo biologicky rozložitelné chelatační prostředky

AQUAPHARM

Polymery

Produkt

Popis

VÝROBCE

MAXINOL®

široká škála polymerů, která zahrnuje akrylátové homopolymery, kopolymery, terpolymery kyseliny maleinové a akrylové a fosfonokarboxylové kyseliny

AQUAPHARM