VINNAPAS ®

Vodné polymerní disperze VINNAPAS® jsou kopolymery a terpolymery různých monomerních jednotek, jako jsou VAc, S-A, A, VC-E a VAE. Jsou vyráběny v integrovaném systému výroby etylénu, který znovu využívá suroviny, vedlejší produkty a energii, což zajišťuje bezproblémovou kontrolu kvality a snižuje vliv na životní prostředí.

Vodné polymerní disperze VINNAPAS® jsou kopolymery a terpolymery různých monomerních jednotek, jako jsou VAc, S-A, A, VC-E a VAE. Jsou vyráběny v integrovaném systému výroby etylénu, který znovu využívá suroviny, vedlejší produkty a energii, což zajišťuje bezproblémovou kontrolu kvality a snižuje vliv na životní prostředí.
Firma Wacker poprvé začala vyrábět VAE, vinylacetát-ethylen VINNAPAS® v 60. letech minulého století. Tato technologie nabízí obrovský potenciál do budoucna, protože VAE kombinuje technický výkon s přínosy pro životní prostředí v atraktivním poměru nákladů k použití. Nyní lze také vyrábět produkty VINNAPAS® s využitím obnovitelných zdrojů (výrobce je uvádí pod značkou VINNECO®).

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Extrémně vysoká pojivová schopnost
 • Vysoká flexibilita
 • Promotor adheze k různým podkladům
 • Hydrofobní vlastnosti
 • Tepelná odolnost
 • Nepodporuje šíření plamene

Aplikace a použití

 • Stavebnictví
 • Barvy a nátěry
 • Lepidla
 • Tkané i netkané textilie
 • Kompozity