USK ®

Série technické karboxymethylcelulozy pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Prášková i granulovaná forma různých granulometrií
  • Světle krémové až bílé barvy
  • Snadná rozpustnost

Aplikace a použití

  • Household
  • Detergenty

Zpracování

Je třeba dbát na to, aby byly granule zpracovány v dostatečně suchém stavu. Pokud má polymerní tavenina příliš vysoký obsah vlhkosti, může to mít za následek povrchové vady (stříbření) a zhoršené vlastnosti lisovaných dílů (hydrolytická degradace). Povolený obsah zbytkové vlhkosti je 0,01 %. Doporučené podmínky pro sušení jsou následující – teplota sušení v rozmezí 100 až 110 ° C a doba sušení: 4 až 12 hodin sušičkou využívající cirkulace vzduchu, 2 až 4 hodiny sušičkou s čerstvým vzduchem a 2 až 4 hodiny sušičkou využívající suchého vzduchu.

Hodnoty uvedené pro teploty formy a taveniny platí pro všechny vstřikovací typy (kromě speciálních produktů). Teplota taveniny pro produkty s vyšší zatékavostí se obvykle volí na spodní mezi rozsahu a teplota taveniny pro materiály s nižší zatékavostí pak na horní mezi rozsahu. Dlouhé doby prodlevy v plastikačním válci, které jsou způsobeny dlouhou dobou cyklu nebo nedostatečným využitím objemu dávky, vyžadují snížení teploty taveniny, aby se zabránilo tepelné degradaci. Teplota taveniny při vstřikování je v rozmezí 250 až 270 ° C pro PC+PBT směsi a 260 až 280 ° C pro PC+PET směsi. Doporučená teplota formy je pak 60 až 80 ° C.