Toylac ® MABS

TOYOLAC TM Transparentní MABS je termoplastický materiál na bázi metyl metakrylát-akrylonitryl-butadien-styrenu (MABS), též známý jako transparentní ABS. Je to čirý, konstrukční termoplast, který má částice kaučuku rozptýlené v polymerní matrici MMA-SAN. MABS je transparentní polymer v porovnání s konvenčním, neprůhledným ABS. Firma Toray byla před více než 30 lety první firmou na světě, která vyráběla transparentní ABS a nabízí celou řadu technologických zkušeností a materiálových předností.

TOYOLAC TM Transparentní MABS předčí polystyren, SAN a PMMA z hlediska odolnosti proti rázům při zachování podobné teploty skleného přechodu. Vůči PC má transparentní MABS nižší rázovou houževnatost a teplotní odolnost, ale vyniká snadnou zpracovatelností, odolností vůči korozi pod napětím a nižší cenou. MABS nabízí cenově výhodnější řešení pro transparentní aplikace v porovnaní s PC, PMMA, PETG a konkurenčními typy MABS.

Dostupné typy TOYOLAC TM Transparentní MABS

 • Vysoce houževnaté a tekuté MABS
 • Středně houževnaté MABS
 • Vysoce tuhé MABS
 • MABS odolné vůči poškrábání

Základní vlastnosti a charakteristiky

TOYOLAC TM Transparentní MABS je konstrukční materiál s vynikající prostupností světla, vysokou rázovou houževnatostí, tuhostí a odolností vůči různým typům chemikálií.

 • Vysoká propustnost světla (nízký zákal)
 • Stabilní optické vlastnosti i po expozicích vyšším teplotám a vlhkosti
 • Výborná odolnost povětrnostním vlivům
 • Nízká emise těkavých látek a váhový úbytek po zahřátí
 • Dobrý poměr mezi tekutostí a rázovou houževnatostí
 • Stabilní optické vlastnosti a stálobarevnost

Aplikace a použití

Typickými aplikacemi pro TOYOLAC TM Transparentní MABS jsou domácí spotřebiče, kosmetické obaly, medicínské komponenty, sportovní a volnočasové potřeby.

 • Koupelové potřeby, domácí spotřebiče
 • Spotřební zboží
 • Součásti počítačů a tiskáren
 • Kosmetické obaly
 • Hračky
 • Medicínské aplikace (katetry, dialyzéry, konektory, spojovací součásti)

Zpracování

TOYOLAC TM Transparentní MABS se snadno zpracovává na běžných zařízeních pro vstřikování a vytlačování. Je také snadno barvitelný.

Transparentní MABS je citlivý na absorpci vlhkosti, a proto je nutné granulát před zpracováním sušit. Nevysušený materiál může způsobit stříbření na dílech. Maximální podíl zbytkové vlhkosti před zpracováním je mezi 0,05-0,1 %. Podmínky sušení jsou: 80 °C; 3-5 hodin, 90 °C; 2-4 hodiny.

Teplotní profil taveniny by měl být plynule vzrůstající směrem od násypky k čelu šneku. Typické nastavení teplot by mělo být v intervalu 200-240°C. Teplota formy ovlivňuje kvalitu povrchu dílu a zbytková napětí. Pro dosažení optimální kvality by teplota forma měla být v rozsahu 40 °C až 80 °C.

Rychlost vstřikování závisí především na designu dílu a rozměrech vtokového ústí. Obecně by měla být spíše průměrná, aby nedocházelo k nadměrnému smykovému namáhání kaučukových segmentů. Vstřikovací tlak by měl být v rozmezí 70–140 MPa. Po naplnění dutiny formy by měla vstřikovací tlak vystřídat okamžitá aplikace dotlaku.