Torelina ®

TORELINA TM PPS je částečně – krystalický, vysoce-výkonný termoplast s vynikající teplotní odolností na bázi polyfenylensulfidu. Trvale odolává teplotám 200-240 °C a krátkodobě až teplotám 260°C. Má vysokou tuhost a rozměrovou stabilitu. Je to jeden z nejvíce chemicky odolných plastů vůbec. Odolává široké škále chemikálií, kyselin, bází a organických rozpouštědel. Je přirozeně nehořlavý. Míra hořlavosti se pohybuje na úrovni UL94 V0 i bez přídavků retardérů hoření. Díky těmto vlastnostem je PPS značně využíván pro výrobu různých mechanických součástí, autodílů a elektroniky. Firma Toray disponuje celosvětově největší výrobní kapacitou PPS a je plně integrována od výroby polymeru až po vlastní kompaundy.

Nabídka materiálů TORELINA TM PPS zahrnuje základní, skelnými vlákny vyztužené typy, které nabízí vysokou pevnost a relativně vysokou houževnatost. Dále typy, které kombinují skelné vlákno a minerální plnivo vhodné pro rozměrové přesné součásti a v neposlední řadě i nevyztužené typy.

Každá produktová řada je dostupná ve formě, kdy jsou polymerní řetězce navzájem propojeny, což propůjčuje materiálu vynikající odolností vůči krípu, ale také ve formě, kdy jsou polymerní řetězce uspořádány do lineární podoby, což propůjčuje materiálu houževnatost. K dispozici jsou i další typy se specifickými vlastnostmi jako je vysoká tekutost s různou kombinací a podílem anorganických plniv, typy s dobrými kluznými vlastnostmi, typy svařitelné laserem, s nízkým obsahem chloru, a také elastomery modifikované typy PPS, které eliminují jedno z hlavních negativ PPS a tím je křehkost.

Dostupné typy TORELINA TM PPS

 • Standardní typy
  Síťovaný PPS + 40 % GF, Síťovaný PPS + 40 % GF s vysokou tekutostí. Lineární PPS + 40 % GF houževnatý, Lineární PPS + 40 % GF vysoce tekutý. Síťovaný PPS + 65 % GF + minerál – standard, Síťovaný PPS + 55 % GF + minerál – vysoce tekutý, Lineární PPS + 65 % GF + minerál – houževnatý, Lineární PPS neplněný – standard
 • Elastomery modifikované typy
  Lineární PPS + 30 % GF (houževnatý), Síťovaný PPS + 50 % (GF + minerál) (vysoce tekutý), Síťovaný PPS + 50 % (GF + minerál) (dobrá adheze k epoxidu), Lineární PPS + elastomer modifikovaný (houževnatý)
 • Speciální typy PPS
  Typy odolné vůči plazivým proudům, typy vhodné svařování laserem (laser transparentní), tepelně a elektricky vodivé materiály a typy s nízkým obsahem chlóru
 • Kluzné typy PPS

Základní vlastnosti a charakteristiky

TORELINA TM PPS je semi-krystalický, vysoce-výkonný termoplast s vynikající teplotní odolností. Trvale odolává teplotám 200-240 °C a krátkodobě až 260°C. Má vysokou tuhost a rozměrovou stabilitu. Je to jeden z nejvíce chemicky odolných plastů vůbec. Odolává široké škále chemikálií, kyselin, bází a organických rozpouštědel. Je přirozeně nehořlavý.

 • Vynikající teplotní odolnost až do teplot 260 °C
 • Vynikající chemická odolnost
 • Nízká absorpce vlhkosti i ve vlhkém a horkém prostředí
 • Nehořlavost na úrovni UL94-V0 i bez přídavku retardérů hoření
 • Vysoká rozměrová stabilita

Aplikace a použití

Vynikající vlastnosti TORELINA TM PPS činí z tohoto materiálu jednu z nejlepších možností pro aplikace, kde jsou vysoké nároky na teplotní a chemickou odolnost a rozměrovou stálost. Nejběžnější aplikace TORELINA TM PPS jsou:

 • Komponenty chlazení a topení, součásti sání, krytů motorů, komor chladičů a mezichladičů, zapalovací cívky
 • Moduly termostatů a vodních pump
 • Pákové přepínače, svazky kabelových konektorů
 • Interiérové a exteriérové díly, součásti světlometů, mlhovek, dveřních zámků a okenních systémů
 • Součásti hybridních a elektrických vozů – vodní pumpy, invertory, kompresory, součásti baterií
 • Sanitární aplikace
 • Vodovodní měřáky

Zpracování

TORELINA TM PPS je termoplastický materiál na bázi vysoce krystalického a teplotně odolného polyfenylensulfidu, který je možné kombinovat s různými typy výztuží typu skelné vlákno či minerální plnivo, případně termoplastickými elastomery.

Pro materiály TORELINA TM PPS platí podobné zásady jako pro ostatní typy termoplastů, co se týče vstřikování, ale některé z nich jsou pro PPS specifické a je jim nutné věnovat náležitou pozornost.

 • Křehkost (design dílu a formy by měl zohledňovat nižší tažnost PPS)
 • Studené spoje (poloha vtoku)
 • Odvzdušnění (pro design formy platí specifická doporučení z pohledu návrhu odvzdušnění)
 • Zvýšení viskozity (u některých typů může dojít během delších zádržných časů ve šneku k abnormálnímu nárůstu viskozity)
 • Odformování (deformace dílů v průběhu odformování, týká se zejména nevyztužených typů PPS)

TORELINA TM PPS je v zásadě materiál s nízkou absorpcí vlhkosti, ale doporučuje se, aby byl před zpracováním vysušen k dosažení vysoce kvalitních výrobků. Doporučené zpracovatelské podmínky jsou následující:

 • Sušení: 130 °C po dobu 3 – 4hodin
 • Teplota taveniny: 310 ℃ až 330 ℃
 • Teplota formy: 130 ℃ až 150 ℃
 • Vstřikovací tlak: 40 až 100 MPa

Pro temperaci forem jsou doporučovány olejové temperační přístroje, případně zařízení s nuceným ohřevem přehřáté páry s dostatečnou kapacitou pro zajištění konstantní a minimálně doporučené teploty 130°C.