Ternal ® SE

TERNAL SE je pojivo na bázi hlinitanu vápenatého pro suché malty vyžadující dodatečné zvýšení reaktivity, zejména při počátku tuhnutí nebo při nízkých teplotách a je obzvláště vhodný pro technické malty postavené na OPC (Ordinary Portland Cement), kde je jako primární pojivo použit portlandský cement.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Použití jako samostatné pojivo nebo jako akcelerátor tuhnutí
 • Tmavě šedá barva
 • Využití při výrobě litých potěrů, nivelačních hmot, betonů a technických malt
 • Velmi rychlý náběh tuhnutí a pevností malt
 • Vysoké pevnosti v tlaku
 • Objemová stabilita
 • Vhodný pro ternální systémy
 • Výborná reaktivita s portlandskými cementy
 • Možnost modifikace se všemi druhy aditiv Peramin

Aplikace a použití

 • Lité potěry
 • Samonivelační hmoty
 • Rychlovazné technické malty
 • Beton
 • Reprofilace a opravné malty
 • Malty na vodní průrazy
 • Hydroizolace