Ternal ® RG

TERNAL RG (regular grade) je pojivo na bázi hlinitanu vápenatého pro aplikace, kde je klíčová konzistence výkonu. Je speciálně navržen pro malty s více než 15 ingrediencemi, kde je nutností zvládnout interakce mezi všemi těmito vstupy, např. v samonivelačních stěrkách a cementových lepidlech.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Použití jako samostatné pojivo nebo jako akcelerátor tuhnutí
 • Tmavě šedá barva
 • Využití při výrobě litých potěrů, nivelačních hmot, spárovacích hmot a CTA
 • Rychlý náběh tuhnutí a pevností malt
 • Vysoké pevnosti v tlaku
 • Objemová stabilita
 • Vhodný pro ternální systémy
 • Výborná reaktivita s portlandskými cementy
 • Možnost modifikace se všemi druhy aditiv Peramin

Aplikace a použití

 • Lité potěry
 • Samonivelační hmoty
 • Rychlovazná cementová lepidla
 • Spárovací hmoty