Ternal ® RG-S

TERNAL RG-S je pojivo na bázi hlinitanu vápenatého, které zajišťuje konzistenci výkonu a dlouhodobou stabilitu suchých malt. Zvyšuje stálost v čase a umožňuje prodloužit skladovatelnost malt až na 12 měsíců, a to dokonce i v papírových pytlích. Materiál je účinně chráněn proti absorpci vlhkosti.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Použití jako samostatné pojivo nebo jako akcelerátor tuhnutí
 • Tmavě šedá barva
 • Využití při výrobě litých potěrů, nivelačních hmot, spárovacích hmot a CTA
 • Rychlý náběh tuhnutí a pevností malt
 • Vysoké pevnosti v tlaku
 • Objemová stabilita
 • Vhodný pro ternální systémy
 • Výborná reaktivita s portlandskými cementy
 • Možnost modifikace se všemi druhy aditiv Peramin

Aplikace a použití

 • Lité potěry
 • Samonivelační hmoty
 • Rychlovazná cementová lepidla
 • Spárovací hmoty