Ternal ® LC

TERNAL LC je pojivo na bázi hlinitanu vápenatého, které se volí vždy, když je požadována světlá barva finálního výrobku. Odstín je mezi barvou TERNAL RG a TERNAL W. Nahrazení některého z těchto produktů pomocí TERNAL LC nevyžaduje žádnou nebo jen velmi malou reformulační práci a materiál se dokonale hodí pro vyrovnávací a opravné malty betonů.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Použití jako samostatné pojivo nebo jako akcelerátor tuhnutí
 • Světle šedá barva
 • Využití při výrobě litých potěrů, vyrovnávacích a opravných malt
 • Rychlý náběh tuhnutí a pevností
 • Vysoké pevnosti v tlaku
 • Objemová stabilita
 • Vhodný pro ternální systémy
 • Výborná reaktivita s portlandskými cementy
 • Možnost modifikace se všemi druhy aditiv Peramin

Aplikace a použití

 • Lité potěry
 • Samonivelační hmoty
 • Reprofilace a opravné malty