Ternal ® EP, EV

TERNAL EP má vysoký obsah ettringitu pro vynikající a předvídatelné nastavení směsí a je speciálně navržen pro vývoj formulací binárních pojiv s vhodným zdrojem síranu vápenatého. Materiál nevyžaduje použití portlandského cementu ve formulaci, umožňuje její snadnou logiku.

TERNAL EV má stejný výkon jako TERNAL EP, ale s lepšími rozlivovými vlastnostmi, které zjednodušují složení formulace.

Oba výše uvedené produkty mají ve srovnání s klasickými ternárními systémy vynikající zasychání a počáteční pevnost podlahových směsí. Přispívají k nižší ekologické stopě a usnadňují formulování celé řady podlahových směsí, od středních až po vysoce výkonné.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Použití jako samostatné pojivo nebo jako akcelerátor tuhnutí
 • Světle hnědá barva
 • Využití při výrobě litých potěrů a nivelačních hmot
 • Rychlý náběh tuhnutí a pevností podlahových systémů
 • Vysoké pevnosti v tlaku
 • Objemová stabilita
 • Vhodný pro ternální systémy
 • Výborná reaktivita s portlandskými cementy
 • Možnost modifikace se všemi druhy aditiv Peramin

Aplikace a použití

 • Lité potěry
 • Samonivelační hmoty