Tenac TM

Asahi KASEI je jediným světovým výrobcem jak homopolymeru (TENAC TM), tak kopolymeru (TENAC-C TM) polyacetalu (POM) a je schopen poskytnout širokou škálu technických termoplastů s vyváženou kombinací vlastností požadovaných pro konstrukční plasty, a navíc snadného zpracování, v rozsahu podmínek obecně používaných pro polyacetalové polymery. Materiály vykazují mimořádné přednosti ve vztahu k následujícím vlastnostem v širokém teplotním rozsahu.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Pevnost a tuhost
 • Houževnatost
 • Odolnost proti tečení za napětí
 • Resistenci vůči únavě materiálu
 • Výborné charakteristiky ve vztahu k tření, otěru a opotřebení
 • Rozměrovou stabilitu
 • Odolnost proti olejům a organickým rozpouštědlům
 • Elektrické vlastnosti
 • Odolnost pro působení nízkých teplot

Aplikace a použití

Mezi hlavní aplikace TENAC TM a TENAC-C TM patří aplikace pro tiskárny (ozubená kolečka, ložiska), jednotky pevných disků (vnitřní části) a také v automobilovém průmyslu (ozubená kola, palivové systémy  a spony).

 • Převodovka ovladače zámku dveří
 • Převodovka motoru stěrače
 • Tlačítko zámku bezpečnostních pásů
 • FPM (Modul palivového čerpadla)
 • Mechanické díly tiskárny
 • Mřížka reproduktoru
 • Držák sluneční clony
 • a mnoho dalších

Zpracování

Za normálních okolností lze POM zpracovat bez předsušení, ale surovina s vyšším obsahem vlhkosti musí být vysušena. Teplota sušení je kolem 80° C, doba pak v rozmezí 2-4 hodiny.

Vyhněte se zpracovatelským teplotám a dobám prodlevy ve válci, které mohou způsobit rozklad polymeru. Následující limity jsou obecným vodítkem; teplota a doba prodlevy mohou být pro konkrétní provozní podmínky nižší.

 • Teplota taveniny – optimum: 190–210° C (maximum: 230° C)
 • Maximální doba prodlevy ve válci pro nevyztužené nebarevné materiály:
  50 min. při 190° C
  40 min. při 200° C
  30 min. při 210° C

Doporučená teplota formy je 60–80° C.