Technocel ®

Produktová řada TECHNOCEL ® nabízí širokou škálu produktů od práškových po vláknitá celulózová vlákna. Díky svým univerzálním vlastnostem se používají v mnoha průmyslových oblastech.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Vysoká absorpce a zádrž kapalných médií
 • Vysoká pevnost v tahu
 • Fyziologicky a toxikologicky bezpečné
 • Délka vlákna od < průměr vlákna cca 25 µm
 • Měrná hustota cca 1,5 g / ml
 • Objemová hmotnost podle produktu mezi 20 g a 250 g / l
 • Teplotní odolnost do 150 ° C, krátkodobě do cca 200 ° C
 • Inertní vůči kyselinám a zásadám v rozmezí hodnot pH 4 až 12

Aplikace a použití

Celulózová vlákna TECHNOCEL najdou své uplatnění v různých výrobních oborech, jako je např. výroba svářecích elektrod, těsnění spalovacích motorů, syntetických usní, výrobků z plastů a gumy, recyklovaného papíru a kartonu, filtračních systémů, granulace semen, imitace sněhu pro filmové ateliéry.

Jednou z hlavních aplikací je výroba nátěrových a stavebních hmot, a to v segmentech:

 • Stavební chemické materiály
 • Disperzní barvy a omítkoviny
 • Stavební lepidla, tmely, kyty, plniče
 • Suché maltové směsi
 • Zateplovací systémy
 • Spárovací hmoty na bázi cementu a sádry
 • Bitumenové systémy, vodné i rozpouštědlové