Stikloporas

Expandované sklo Stikloporas se vyrábí z recyklátu okenních tabulí a díky tomu dosahuje až sněhově bílé barvy. Během výroby se sklo granuluje do různé velikosti zrna a následně vypaluje v pecích při velmi vysoké teplotě. Zrna mají velikost od 0,045 mm do 16 mm, přičemž objemová hmotnost začíná na 140 kg/m3 a končí na 500 kg/m3.

Expandované sklo Stikloporas je jedinečné svou granulovanou strukturou. Díky své pórovitosti udržuje vzduch uzavřený uvnitř granule. Tato technologie je jednou z nejpokročilejších a přispívá k vysokým ukazatelům tepelného a akustického výkonu. Studie kvality ukazují, že expandované sklo Stikloporas překonává většinu produktů na svém trhu.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Chemicky inertní lehčené plnivo
 • Na expandovaný materiál dosahuje vysoké pevnosti
 • Nízká tepelná vodivost
 • Vysoký obsah pórů se vzduchovými kapsami
 • Nízká nasákavost

Aplikace a použití

 • Všechny druhy suchých maltových směsí s požadavkem na vylepšení zpracovatelnosti (malty, lepidla, omítky atd.)
 • Tepelně izolační materiály v oblasti suchých maltových směsí i materiálů určených k okamžité aplikaci
 • Sanační omítky
 • Akustické panely a stěrky
 • Lehčené modifikované bitumenové pásy a bitumenové stěrkové izolace
 • Lehčené betony