Siveras ®

SIVERAS TM LCP jsou materiály na bázi polyesterů s tekutými krystaly. Jedná se o vysoce – výkonné termoplasty, které byly vyvinuty na základě pokročilé technologie společnosti Toray pro výrobu polyesterů. Tyto materiály nabízí vlastnosti, kterými běžné plasty nedisponují. Těmi jsou zejména vysoká pevnost a tuhost, vysoká teplotní odolnost, rozměrová a tvarová stabilita, snadné zpracování a schopnost absorpce vibrací. Atypickou vlastností materiálů SIVERAS TM je jejich vysoká tekutost.

Dostupné jsou následující typy materiálů SIVERAS TM

 • Skelnými vlákny vyztužené typy
  Vysoce tekuté, houževnaté, nízko emisní, velmi pevné
 • Skelnými vlákny a minerály vyztužené typy
  Vysoce tekuté, typy odolné kroucení, houževnaté, nízko emisní, s anizotropními vlastnostmi, s nízkou roztažností, antistatické, kluzné, málo prašné, odolné tvorbě puchýřků
 • Minerály plněné typy
  Houževnaté, nízko emisní, odolné kroucení, vysoce tekuté

Základní vlastnosti a charakteristiky

Obecně vzato jsou materiály SIVERAS TM LCP zcela odlišného chování z pohledu tekutosti. Jejich tekutost je významně vyšší v porovnání s polymery typu PBT a PPS. Dalšími přednostmi jsou rozměrová stabilita nízká tendence ke kroucení a deformacím, což lze přičíst jejich vynikající tekutosti, která umožňuje použití nižšího vstřikovacího tlaku.

 • Výborná tekutost
 • Výborná rozměrová stabilita
 • Nízká tendence ke kroucení a deformacím
 • Anizotropní vlastnosti
 • Vysoká pevnost a tuhost
 • Vysoká teplotní odolnost
 • Absorpce vibrací

Aplikace a použití

Materiály SIVERAS TM LCP jsou díky svým unikátním vlastnostem jako je vysoká pevnost a tuhost, teplotní odolnost, rozměrová stabilita a výjimečná tekutost vhodné pro následující aplikace:

 • Různé součásti elektroniky
 • Komponenty mikrosystémů
 • Tenkostěnné díly
 • Zapalovací systémy v autech, konektory, držáky žárovek, součásti čerpadel
 • Senzory
 • Větráky počítačů a procesorů

Zpracování

Materiály SIVERAS TM LCP se zpracovávají vstřikováním.
Před zpracováním je nutné jejich vysušení při teplotě 130-150 °C po dobu 3-5 hodin. U aplikací, u kterých hrozí riziko tvorby puchýřků, případně variace dávky a problémy s plněním je doporučeno sušit v sušárnách se suchým vzduchem. Teplota sušení může být až 150 °C a doba sušení až 4-5 hodin.

Optimální teplota taveniny pro standardní typy je v rozmezí 315-340 °C, pro typy s vyšší teplotní odolností až 325-350°C. Materiály LCP jsou náchylné na delší setrvání taveniny ve šneku či horkém systému. Tento stav může vést k poklesu mechanických vlastností, změně barvy apod. Kvůli vysoké tekutosti materiálů SIVERAS TM může v závislosti na typu trysky dojít k vytékání taveniny, a proto je v těchto případech doporučeno snížit teplotu taveniny o 10-20°C.

Materiály SIVERAS TM mohou být vstřikovány do forem temperovaných v širokém spektru teplot od 30 °C do 150°C. Optimální rozmezí leží někde mezi 90 °C až 130 °C, ve vztahu k mechanickým vlastnostem finálního dílu a pevnosti studených spojů, stejně jako rozměrové stabilitě po expozici vyšším teplotám.

Díky velmi vysoké tekutosti mohou být materiály SIVERAS TM vstřikovány za nízkých tlaků v porovnání s PBT a PPS. Optimálním přístupem je jeho postupné zvyšování. V závislosti na designu dílu a konstrukci formy se vstřikovací tlak pohybuje v rozmezí 20 MPa až 90 MPa.

Nadměrná tekutost materiálů SIVERAS TM a použití standardních vtokových systémů může vést k tzv. „jetting“ efektu a z toho důvodu je doporučeno použití co nejmenších vtokových ústí.