Silres ® WH

SILRES WH je funkční, flexibilní silikonová pryskyřice speciálně navržená pro aplikaci na dřevo a dřevěné povrchy. Poskytuje dlouhodobou ochranu dřeva před vodou, a i po letech pobytu venku výrazně prodlužuje jeho živostnost. V porovnání s ostatními ochrannými nátěry na dřevo Silres WH funguje opravdu dlouhodobě a je možné i po letech sledovat perličkový efekt, typický pro silikony jako hydrofobizační prostředky.

Produkt lze použít samostatně nebo jako aditivum pro vodou ředitelné barvy a nátěry.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Excelentní hydrofobizace dřevěných povrchů
  • Dlouhodobé působení a ochrana dřeva
  • Trvalý impregnační efekt
  • Kompatibilita s vodou ředitelnými systémy
  • Flexibilita nátěru

Aplikace a použití

  • Vodou ředitelné barvy a laky na dřevo
  • Vodou ředitelné impregnace dřeva a dřevěných povrchů